EU DPO

Information om hur du kontaktar Abbott-representanter i ett visst land finns på vår sida Worldwide Locations. Ange följande information om du har en kommentar eller fråga till Abbott eller vill utöva dina rättigheter:

Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Firstname This field is mandatory Maximum characters :20
Invalid Lastname This field is mandatory Maximum characters :20
Invalid Phone Number
Enter valid address Maximum characters :30
Invalid Zip code Maximum characters :10
Invalid State
This field is mandatory This field is mandatory

Beroende på typen av förfrågan kanske vi ber att du fastställer din identitet. Vi kan efterfråga lämplig bevisning, t.ex. dokument som:

1)     bevisar din identitet och adress (pass, körkort, räkning)

2)       bevisar den registrerade personens identitet och adress (om den skiljer sig från ovan),

3)      beviljar behörighet från den registrerade personen att agera å hans eller hennes vägnar (om tillämpligt)

 

Identitetshandling (valfritt):

Choose File

Remove
Choose File

När vi är övertygade om att du uppfyller kriterierna för utlämnande av uppgifter eller utövande av rättigheter enligt EU:s GDPR och har tillhandahållit tillräcklig information bör du få ett svar inom 30 dagar från den dag då vi tar emot din ansökan för behandling. Observera att denna period kan förlängas med upp till 60 dagar beroende på förfrågans komplexitet och antalet förfrågningar. Vi informerar i så fall den registrerade personen om förlängningen inom 30 dagar efter mottagandet av förfrågan och uppger anledningen till förseningen.

This field is mandatory

Vi samlar in dessa personuppgifter för att besvara förfrågan som du skickar via detta kontaktformulär. Abbott och Abbotts partners förstår vikten av att skydda dina uppgifter och använder dina uppgifter enbart för att besvara din förfrågan. Klicka här om du vill läsa EU DPO-sekretesspolicyn. Genom att klicka i rutan nedan bekräftar du att du förstår att information som du lämnar regleras enligt EU DPO-sekretesspolicyn.

 
This field is mandatory