EU DPO

Information om hur du kontaktar Abbott-representanter i ett visst land finns på vår sida Worldwide Locations. Ange följande information om du har en kommentar eller fråga till Abbott eller vill utöva dina rättigheter:

Fyll i alla obligatoriska fält

Ogiltig e-postadress

E-postadresserna överensstämmer inte

Ange ett giltigt telefonnummer

Ange ett giltigt postnummer

Välj minst 1 fil att ladda upp eller max. filstorlek 4 MB.

captcha Krävs

(obligatoriskt) Sekretesspolicy saknas
Beroende på typen av förfrågan kanske vi ber att du fastställer din identitet. Vi kan efterfråga lämplig bevisning, t.ex. dokument som:

1)      bevisar din identitet och adress (pass, körkort, räkning)

2)      bevisar den registrerade personens identitet och adress (om den skiljer sig från ovan)

3)      beviljar behörighet från den registrerade personen att agera å hans eller hennes vägnar (om tillämpligt)

Identitetshandling (valfritt): Identitetshandling :
(valfritt)

När vi är övertygade om att du uppfyller kriterierna för utlämnande av uppgifter eller utövande av rättigheter enligt EU:s GDPR och har tillhandahållit tillräcklig information bör du få ett svar inom 30 dagar från den dag då vi tar emot din ansökan för behandling. Observera att denna period kan förlängas med upp till 60 dagar beroende på förfrågans komplexitet och antalet förfrågningar. Vi informerar i så fall den registrerade personen om förlängningen inom 30 dagar efter mottagandet av förfrågan och uppger anledningen till förseningen.

Vid begäran om uppgiftsåtkomst eller utövande av rättigheter kan vi kräva att du bevisar din identitet med godkänd legitimation innan vi uppfyller din uppgiftsförfrågan.

Vi samlar in dessa personuppgifter för att besvara förfrågan som du skickar via detta kontaktformulär. Abbott och Abbotts partners förstår vikten av att skydda dina uppgifter och använder dina uppgifter enbart för att besvara din förfrågan. Klicka här om du vill läsa EU DPO-sekretesspolicyn. Genom att klicka i rutan nedan bekräftar du att du förstår att information som du lämnar regleras enligt EU DPO-sekretesspolicyn.

SEKRETESSPOLICY:
true
accessibility

Sie sind dabei, zu einer anderen länder- oder regionalspezifischen Abbott-Website zu wechseln

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen angeforderte Website für die Einwohner eines speziellen Landes oder für spezielle Länder gedacht ist, wie auf dieser Website angegeben wird. Daher kann die Website Informationen über Arzneimittel, Medizinprodukte und andere Produkte oder Verwendungen dieser Produkte enthalten, die in anderen Ländern oder Regionen nicht genehmigt sind.


Die Website, die Sie angefordert haben, ist vielleicht nicht für Ihre spezielle Bildschirmgröße optimiert.

Möchten Sie fortfahren und diese Website verlassen?

accessibility

Sie sind dabei, die Abbott Websites zu verlassen und zu einer Website einer Drittfirma zu wechseln

Links, die Sie von den weltweiten Abbott-Websites zu anderen Seiten leiten, unterliegen nicht der Kontrolle durch Abbott und Abbott ist nicht für die Inhalte einer solchen Website oder untergeordnete Links solcher Websites verantwortlich. Abbott stellt diese Links nur als weiterführende Informationen zur Verfügung, und die Einbeziehung eines Links bedeutet nicht, dass Abbott die verlinkte Seite billigt.


Die Website, die Sie angefordert haben, ist vielleicht nicht für Ihre Bildschirmgröße optimiert.

Möchten Sie fortfahren und diese Website verlassen?